فهرست
لیت کامل

اخبار علمی

خارج کردن کیست‌تخمدان ۵ کیلوگرمی از شکم خانم ۵۰ ساله محمودآبادی در بیمارستان روحانی بابل

خارج کردن کیست‌تخمدان ۵ کیلوگرمی از شکم خانم ۵۰ ساله محمودآبادی در بیمارستان روحانی بابل

دکتر آزیتا قنبرپور «متخصص زنان و زایمان و فلوشیب اختلات کف لگن دانشگاه علوم‌پزشکی بابل» گفت:
۱۴۰۰ اردیبهشت ۰۱
?>