فهرست

اثرات نامطلوب تلویزیون و تلفن همراه بر رشد گفتار و زبان در نوزادان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، از اثرات نامطلوب تلویزیون و تلفن همراه بر رشد گفتار و زبان در نوزادان خبر داد و گفت: وقت کودکان باید صرف بازی، لمس اشیا، تکان دادن و پرتاب کردن آن‌ها و دیدن چهره و شنیدن صدای پدر و مادر شود.