فهرست

کمک 136 میلیون تومانی به بیمارستان آیت اله روحانی (ره) بابل

«دکتر پیام سعادت »رئیس بیمارستان آیت اله روحانی (ره) بابل:

از طرف خیر نیکوکار و نیک اندیش "جناب آقای علی تجاسم" مبلغ 136 میلیون تومان جهت خرید یک عدد ویدئو پرژکتور به این بیمارستان اهدا گردید.