فهرست

کارگاه سناریو محور احیای قلبی ریوی پیشرفته جهت پرستاران بیمارستان آیت اله روحانی (ره) بابل برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آشنایی اعضای محترم هیئت علمی با دستورالعمل و ابزار های ارزشیابی پایبندی به اصول حرفه ای دستیاران

کارگاه دستورالعمل و ابزار های ارزشیابی پایبندی به اصول حرفه ای دستیاران در روز دوشنبه مورخ 1402/08/01 در سالن همایش دکتر خالق نژاد طبری برگزار خواهد شد.

برگزاری کنفرانس CPC

کنفرانسCPCگروه مفز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بابل تحت عنوانA 32_ Year_ old man with confusion headache & fever   با سخنرانی جناب آقای دکتر علیجان احمدی آهنگر استاد گروه مغز و اعصاب و سرکار خانم دکتر مهسا ضیایی متخصص مغز و اعصاب و ارائه سرکار خانم دکتر آناهیتا عارفی دستیار گروه مغز و اعصاب برگزار خواهد گردید.

برگزاری کارگاه هموویژیلانس

کارگاه هموویژیلانس با سخنرانی جناب آقای دکتر محسن وکیلی صادقی دانشیار گروه داخلی و با حضوردستیاران گروه های مختلف آموزشی، کارورزان و پرستاران در مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی برگزار گردید.

جلسه تیم مدیریت آموزش مرکز آموزشی و درمانی آیت اله روحانی

جلسه تیم مدیریت آموزش مرکز آموزشی و درمانی آیت اله روحانی با حضور معاون محترم آموزشی و پژوهشی مرکز، مدیر واحد توسعه آموزش بالینی مرکز، مدیران گروه های آموزشی، روسای بخش ها و سایر اعضای تیم مدیریت در سالن هیات امنا برگزار گردید.