فهرست

جلسه تیم مدیریت آموزش مرکز آموزشی و درمانی آیت اله روحانی

جلسه تیم مدیریت آموزش مرکز آموزشی و درمانی آیت اله روحانی با حضور معاون محترم آموزشی و  پژوهشی مرکز، مدیران گروه های آموزشی، روسای بخش ها و سایر اعضای تیم مدیریت در سالن عترت برگزار گردید.

کنفرانس کلینیکال پاتولوژی (CPC) گروه قلب

کنفرانس کلینیکال پاتولوژی (CPC) گروه قلب با حضور اساتید و دستیاران سایر گروههای آموزشی در روز پنج شنبه مورخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ در سالن همایش دکتر خالق نژاد طبری مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی برگزار گردید.

کنفرانس کلینیکال پاتولوژی (CPC) گروه داخلی

کنفرانس کلینیکال پاتولوژی (CPC) گروه داخلی با حضور اساتید و دستیاران سایر گروههای آموزشی در روز پنج شنبه مورخ 20 مرداد 1401 در سالن همایش دکتر خالق نژاد طبری مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی برگزار گردید.

کارگاه پروپوزال نویسی ( جلسه چهارم)

چهارمین جلسه کارگاه پروپوزال نویسی ویژه اعضای هیات علمی، دستیاران ،فراگیران و محققین دانشگاهی با تدریس خانم دکتر شیرافکن در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ توسط واحد توسعه تحقیقات بیمارستان آیت ا... روحانی برگزار می گردد.

کارگاه پروپوزال نویسی ( جلسه سوم )

سومین جلسه کارگاه پروپوزال نویسی ویژه اعضای هیات علمی، دستیاران ،فراگیران و محققین دانشگاهی با تدریس خانم دکتر شیرافکن در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ توسط واحد توسعه تحقیقات بیمارستان آیت ا... روحانی برگزار می گردد.