فهرست

تقدیر و تشکر از زحمات پرسنل بخش مغز و اعصاب مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی(ره) بابل

تقدیر و تشکر ریاست و دیگر مسئولین بیمارستان از زحمات پرسنل بخش مغز و اعصاب بیمارستان روحانی (ره) بابت راه اندازی بخش scu

»در بهمن سال 1396 واحد scu با دو عدد تخت در بخش مغز و اعصاب بیمارستان راه اندازی و با گذشت زمان از دو تخت به چهار تخت افزایش یافت.

»با تلاش و پیگیری های مسئولین دانشگاه و بیمارستان و خیر محترم جناب آقای رسول زاده"بخش مستقل scu" در طبقه همکف بیمارستان آیت اله روحانی(ره) با 6 تخت فعال افتتاح و در حال ارائه خدمت به مراجعین عزیز می باشد.