فهرست

نحوه دسترسی به کتب رفرانس پزشکی آنلاین یا آفلاین

 

جهت دسترسی به کتاب های رفرنس پزشکی، از طریق سایت کتابخانه به نشانی:

 https://librohani.mubabol.ac.ir/

یا

 از طریق خدمات تحت شبکه آفلاین با IP: 50.22.16.172

دانشجویان و اساتید محترم می توانند 24 ساعته از خدمات آنلاین و آفلاین کتابخانه استفاده کنند.