فهرست

کنفرانس Multidisciplinary Team(MDT)

Multidisciplinary Team(MDT) با موضوع «مدیریت درمان سرطان» در روز 12 بهمن 1402 در سالن همایش دکتر خالق نژاد طبری برگزار گردید

                

 

   کنفرانس Multidisciplinary Team(MDT) با موضوع «مدیریت درمان سرطان» با اداره  جناب آقای دکتر محسن وکیلی  فوق تخصص خون و سرطان بالغین و ارائه آقایان  دکتر حبیب اله حسنی متخصص جراحی مغز و اعصاب، دکتر محسن وکیلی فوق تخصص خون و سرطان بالغین  و خانم دکتر شهلا یزدانی  متخصص زنان و زایمان و با حضوراساتید و دستیاران گروههای مختلف آموزشی در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ  12 بهمن 1402 در سالن همایش دکتر خالق نژاد طبری  مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی برگزار گردید.