فهرست

بررسی مشکلات پرسنل بیمارستان آیت اله روحانی(ره) بابل

در این جلسه که با حضور "دکتر پیام سعادت" ریاست محترم بیمارستان روحانی (ره) ، مدیریت محترم بیمارستان و دیگر مسئولین بیمارستان در راستای افزایش رضایتمندی کارکنان و استفاده هر چه بهتر از نقطه نظرات و پیشنهادات پرسنل در جهت پیشبرد اهداف بیمارستان برگزار گردید.