فهرست

اهدا یک دستگاه بای‌پپ و از طرف دکتر نیما نورالهی یک دستگاه اکسیژن ساز به بیمارستان روحانی

از طرف خانواده زنده‌یاد خانم فهیمه رجب‌پور گنجی، یک دستگاه بای‌پپ و از طرف دکتر نیما نورالهی یک دستگاه اکسیژن ساز به بیمارستان روحانی اهدا گردید.