فهرست

تاریخچه گروه مغز و اعصاب

تاريخچه گروه مغز و اعصاب :

فعاليتهاي آموزش  پزشكي در حيطه بيماريهاي مغز و اعصاب از بدو تاسيس دانشكده پزشكي در سال 1362،  در قالب گروه آموزشي داخلي جهت آموزش کارآموزان و کارورزان در بیمارستانهای آموزشی شهید بهشتی و شهید یحیی نژاد آغاز گردید. با افتتاح بیمارستان آیت اله روحانی در سال 1387 بخش عمده آموزش دانشجویان به این بیمارستان منتقل گردید، و در سال 1399 اولین دوره دستیاری با پذیرش 3 دستیار مغزواعصاب شروع به کار کرد. در حال حاضر گروه مغزواعصاب داراي 4 نفر عضو هيات علمي  و 2 نفر عضو غیر هیئت علمی دارد و مشغول فعاليت هاي آموزشي و درماني در مراکز آموزشی آیت ا...روحانی مي باشند و علاوه بر آموزش دوره هاي تخصصي، آموزش دوره پزشكي عمومي (كارآموزي و كارورزي بالینی) و آموزش قبل از بيمارستان ( سميولوژي بيماريهاي داخلی و مقدمات بیماریهای مغز و اعصاب ) را نيز به عهده دارند.

بيانيه رسالت (Mission statement):

 رشته تخصصي مغز و اعصاب ماموريت دارد، در راستاي اهداف برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي وتخصصی نورولوژی با ايجاد شرايط مطلوب براي يادگيري وكسب مهارت هاي لازم براي دانشجويان؛ پزشكاني متعهد، توانمند، مسئوليت پذير و حساس به سلامت افراد و جامعه در حوزه رشته بيماريهاي نورولوژی تربيت كند، كه صلاحيت هاي خود را (دانش، مهارت و نگرش) در زمينه هاي  پيشگيري، غربالگري، تشخيصي، درماني، آموزشي، مشاوره اي و مديريتي دراختيار افراد و جامعه قرار دهند، سلامت محور باشند و در راستاي حفظ و اعتلاي سلامت جامعه تلاش كنند.

چشم انداز (Vision statement):

ما برآنيم تا طی 5 سال آينده با پياده سازي استانداردهاي پايه دوره پزشكي عمومي وتخصصی در برنامه آموزش پزشكي عمومي وتخصصی رشته مغز و اعصاب در تحقق اهداف برنامه پزشكي عمومي وتخصصی دانشكده پزشكي، كه همانا تربيت پزشكان 5 ستاره (مطابق با استانداردهاي ملي و جهاني) است، جايگاه ممتازي داشته باشيم.

 

 

 

                                    بیمارستان آیت ا... روحانی                                        

  • 25 تخت بخش مغز و اعصاب
  • 4 تخت SCU
  • 1 تخت نوار مغز
  • 1 تخت نوار عصب- عضله