فهرست

ICU جراحی

معرفی بخش :

این بخش در قسمت مرکزی بیمارستان شامل 8 تخت در طبقه دوم  دارای یک درب ورودی میباشد که از سال 1388 شروع به فعالیت نموده است .

 

معرفی رئیس و مسئول بخش:

رئیس بخش : آقای دکتر سیفی (متخصص فلوشیب بیهوشی  )

مسئول بخش :خانم خدیجه کریم نژاد (کارشناس پرستاری )

 

پزشکان بخش :

  1. آقای دکتر حمیدی(متخصّص بیهوشی فلوشیپ )
  2. آقای دکتر دغمه چی ( متخصص بیهوشی )
  3. آقای دکتر سیفی (متخصص بیهوشی فلوشیپ )
  4. آقای دکتر اسماعیلی (متخصص بیهوشی)

 

بیماری های بخش :

کانسر لوکون / کانسر معده / CVA /ICA