فهرست

ICU_OH

این بخش در قسمت مرکزی بیمارستان شامل 10  تخت در طبقه اول  دارای یک درب ورودی می باشد که از سال بهمن 1389 شروع به فعالیت نموده است .

معرفی رئیس ومسئول بخش:

رئیس بخش:خانم دكتر بنی هاشم (متخصّص بیهوشی )

مسئول بخش :خانم حسینی اصل (کارشناس پرستاری)

 

پزشکان بخش:

1. آقای دکتر وفایی  (فوق تخصص جراحی قلب و عروق )

2. آقای دکتر فغان زاده گنجی (فوق تخصص جراحی قلب و عروق )

3.خانم  دکتر نادیا بنی هاشم (فوق تخصص بیهوشی قلب )

4. آقای دکتر حمیدی (فوق تخصص بیهوشی قلب )

 

  بیماریهای شایع بخش: 

تعویض دریچه / CABG