فهرست

گوارش

 معرفی بخش:

 

این بخش در قسمت مرکزی بیمارستان شامل 30 تخت در طبقه مرکزی  دارای یک درب ورودی می باشد که ازسال 1388 شروع به فعالیت نموده است .

معرفی رئیس ومسئول بخش:

رئیس بخش:آقای  دكتر شکری  (فوق تخصص گوارش  )

مسئول بخش :خانم زارعیان (کارشناس پرستاری)

 

پزشکان بخش:

  1. :آقای  دکتر شکری  (فوق تخصص گوارش  )
  2. آقای دکتر الهویی (فوق تخصص گوارش  )
  3. :آقای  دکتر کاشی فرد (فوق تخصص گوارش  )
  4. خانم   دکتر بهزاد (فوق تخصص گوارش  )
  5. آقای دکتر حمیدیان(فوق تخصص گوارش  )
  6. آقای دکتر عابدی (فوق تخصص گوارش  )
  7.   بیماریهای شایع بخش

  پانکراتیت / سیروز / گاستریت /  GIB  / IBD