فهرست

معرفی بخش رادیولوژی (تصویر برداری)

واحد تصویر برداری در طبقه همکف در ضلع جنوبی بیمارستان به مساحت حدود ۷۰۰ متر مربع جنب اورژانس قرار دارد. این واحد در خرداد سال ۱۳۸۸ بازگشایی و تا کنون مشغول ارائه خدمت به صورت شبانه روزی به مراجعین می باشد.

معرفی رئیس و مسئول بخش:

رئیس بخش: خانم دكتر راحله مهر آئین  (متخصص تصویر برداری و استادیار )

مسئول بخش: خانم سنا مهدوی (کارشناس رادیولوژی)

 

پزشکان بخش(متخصص تصویر برداری و استادیار ):

 دکتر مصطفی رعیتی دماوندی / دکتر ناصر قائمیان / دکتر رویا قائمیان نژاد / دکتر راحله مهر آیین / دکتر حسین شهاب انداز / دکتر محمدرضا طباطبایی / دکتر اشرف سادات محبوبی / دکتر حاجی قربان نورالدینی / دکتر مهرداد نباهتی / دکتر بنیامین میلادی / دکتر فیروزه اسماعیل زاده

 

خدمات ارائه شده در این واحد :

۱.رادیوگرافی های ساده (اندام ها / قفسه سینه / شکم / سینوسها و جمجمه / ستون فقرات ) بصورت ۲۴ ساعته انجام می گردد

۲.رادیو گرافی های با ماده حاجب ( مری / معده / روده باریک  و روده  بزرگ / فیستولوگرافی – کلیه و مثانه  و ... ) با آمادگی قبل و نوبت دهی انجام میشود .

۳.سونوگرافی ها (شکم / لکن / بارداری / رحم و ضمائم / کلیه و مثانه / نسج نرم / تیروئید / هیپ نوزادان / مغز نوزادان / دالپر رنگی اندامها  و عروق / / بیوپسی و  FNA  در دو شیفت صبح و عصرجهت بیماران بستری و در صورت داشتن جای خالی برای بیماران سرپائی با آمادگی و نوبت دهی  انجام می شود.

۴.رادیو گرافی های پرتابل  بصورت ۲۴ ساعته  و در بخشهای  ویژه (OH / ICU / NICU   /قلب اطفال و فوریت ) بر بالین بیمار انجام می گردد .

۵.کلیه سی تی اسکن های بدون تزریق ( اندامها/ مغز / سینوس / ریه و مدیاستن / سه بعدی/  HRCT  و ...  ) در تمام مقاطع آگزیال / کرونال  و ساجیتال  بصورت ۲۴ ساعته انجام می پذیرد.

۶.  سی  تی اسکن های با ماده حاجب تزریقی و خوراکی / تری فازیک و ...  با آمادگی قبلی و نوبت دهی  انجام می گردد.

۷. ماموگرافی های دیجیتال  فقط در نوبت صبح انجام می گردد.

۸. انواع  MRI  در دو شیفت صبح و عصر و با نوبت قبلی انجام می پذیرد.

تمام تصاویر تهیه شده از طریق سیستم PACS به سمع و نظر همه پزشکان (جهت بررسی آنلاین وضعیت بیمار ) می رسد.