فهرست

معرفی واحد MRI

این واحد از دی1392 به مدیریت بخش خصوصی شروع به فعالیت کرد و شامل یک دستگاه MRI  5/1 تسلا با مارک G  گرادیان 33میلی تسلا ساخت آمریکا میباشد .

مدیریت: آقایان نوریان و آقابابایی

خدمات ارائه شده در مرکز :

انجام MRI  کل اندام ها / آنژیو گرافی شکم / لگن / مغز /  برست / اندام های فوقانی و تحتانی / MRV

 

نوبت دهی به صورت حضوری و تلفنی با در دست داشتن نسخه امکانپذیر می باشد .

تلفن داخلی :32238301 -2039

تلفن مستقیم : 01132238211

ساعت کار : 6 صبح تا انتهای شب

طرف قرارداد با کلیه بیمه های پایه و بیمه تکمیلی ایران میباشد .

تعرفه خدمات ارائه شده در مرکز دولتی میباشد و در صورت درخواست کلیشه / هزینه کلیشه جداگانه دریافت میگردد.

نام خانوادگی رادیولوژیست ها :

خانم دکتر مهر آیین

خانم دکتر قایمیان نژاد

خانم دکتر کریمی

آقای دکتر خالق نژاد

 آقای دکتر شهاب انداز

آقای دکتر صابری

آقای دکتر عبدی

آقای دکتر نباهتی