فهرست

معرفی خدمات بیمارستان

لیست خدماتی که به صورت اورژانس در مرکز انجام می شود

 

1-      آزمایشگاه: لیست مربوطه در بخش آزمایشگاه موجود می باشد.

2-     تصویربرداری:  MRI , سی تی اسکن , رادیوگرافی , سونوگرافی

3-     آندوسکوپی , اکوکاردیوگرافی , آنژیوگرافی , NST , پاتولوژی ( فروزن ) , داروخانه ( صبح و عصر فعال و شب بصورت آنکال ), نوارقلب , برونکوسکوپی

 

لیست خدماتی که در مرکز انجام می شود

1-      بخش های بالینی:

 ·         بخش های فوق تخصصی : جراحی قلب و عروق , غدد , گوارش , هماتولوژی , روماتولوژی , آنکولوژی , توراکس , ریه , قلب اطفال , نوزادان

·         بخش های تخصصی : قلب و عروق , روانپزشکی , عفونی , مغزواعصاب , نفرولوژی , جراحی عمومی , ارتوپدی , گوش و حلق و بینی , ارولوژی , چشم

·         اتاق عمل : جراحی زنان , قلب و عروق , جراحی عمومی , گوش و حلق و بینی , چشم , ارتوپدی , جراحی مغزواعصاب , ارولوژی , دندانپزشکی , توراکس

·         دیالیز

 

2-     بخش های پاراکلینیک :

 

·         آزمایشگاه : براساس لیست آزمایشات موجود در کتابچه آزمایشگاه

·         تصویربرداری: MRI ,  MRCP ,  KUB , IVP , ماموگرافی , سیستوگرافی , سی تی اسکن , سونوگرافی , رادیوگرافی

·         واحدهای توانبخشی : فیزیوتراپی , شنوایی سنجی , گفتاردرمانی , بینایی سنجی

·         داروخانه

·         پاتولوژی

 

3-     درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی:

 

·         کلینیک های فوق تخصصی : غدد , روماتولوژی, نفرولوژی , گوارش و کبد , جراحی قلب , هماتولوژی , آنکولوژی , نوزادان , ریه , جراحی قلب و عروق , توراکس

·         کلینیک های تخصصی : قلب , جراحی عمومی , اطفال , زنان و مامایی , روانپزشکی , بیهوشی داخلی , عفونی , گوش و حلق و بینی , جراحی مغزواعصاب , مغزواعصاب

·         سایر خدمات پاراکلینیک و تشخیصی درمانی :  FNA , NST , EEG, ECG ,  NCV, اکوکاردیوگرافی , تست ورزش , اکوی قلب , اسپیرومتری , تست بادی باکس , تست متاکولین , استربوسکوپی , کولپوسکوپی , پاپ اسمیر , کورتاژ , آندومتر

 

4-     کلینیک های پیراپزشکی: مشاوره تغذیه , روانشناس بالینی

5-     واحد آندوسکوپی

 

-         آزمایشگاه : براساس لیست آزمایشات موجود در کتابچه آزمایشات

-         تصویربرداری:  MRI, MRCP , KUB, IVPگرافی , ماموگرافی, سیستوگرافی, سی تی اسکن , سونوگرافی , رادیوگرافی ساده

-         درمانگاه :  EMG , NCV , شنوایی سنجی , گفتاردرمانی , تست ورزش , هولتر , تست ریه , بادی باکس , برونکوسکوپی , تزریق داخل مفصل , FENA ,  BM, بیوبسی از آندومتر , پساری , گذاشتن و در آوردن IUD, کولپوسکوپی , کف لگن , اکوکاردیوگرافی , نوارقلب , NST , فصدخون , تزریق خون , شیمی درمانی

-         پاتولوژی

-         فیزیوتراپی

-         آندوسکوپی , کولونوسکوپی ,  ERCP

-         آنژیوگرافی : PCI, ICDگذاری ,  Pace گذاری

 

 لیست خدماتی که در مرکز انجام نمی شود

خدمات پاراکلینیکی که در بیمارستان ارائه نمی گردد با مسئولیت و هماهنگی بیمارستان در مراکز قرارداد انجام می شود و همراهان بیماران بستری در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارند این خدمات شامل :

 

1-      آزماشگاه طرف قرارداد مرکز: آزمایشگاه رازی

2-     تصویربرداری طرف قرارداد مرکز: پزشکی هسته ای بیمارستان های شهید بهشتی و یحیی نژاد و امیرکلا

 

لیست خدمات نادر و پرهزینه

داروهای گران قیمت شامل اوستین , کروسوف , رمیکید , ولزومیب , ریتوکسی مب , سیتوکسی مب , تاسکوتر

خدمات گران قیمت و نادر عبارتند از :

CABG ( جراحی قلب باز) , پروتزگذاری , آنژیوگرافی , پیس گذاری ,ICD گذاری ( الکتروفیزیولوژی ) , آنژیوپلاستی , تعویض دریچه , تعویض مفصل , پیچ و پلاک کمر , کرانیوتومی , کایفوپلاستی , شنت گذاری

در خصوص داروها بایستی اندیکاسیون مصرف دارو با هدایت مسئول فنی داروخانه تدوین و در اختیار روسای بخش ها قرار گیرد.

در خصوص خدمات گران قیمت بایستی اندیکاسیون استفاده از خدمات توسط اساتید محترم با هدایت معاون آموزشی بالینی انجام پذیرد.