مراسم تکریم ومعارفه سرپرست بیمارستان آیت الله روحانی بابل

مراسم تکریم ومعارفه سرپرست بیمارستان آیت الله روحانی بابل

مراسم تکریم ومعارفه سرپرست بیمارستان آیت الله روحانی بابل

مراسم تکریم ومعارفه سرپرست بیمارستان آیت الله روحانی بابل

مراسم تکریم ومعارفه سرپرست بیمارستان آیت الله روحانی بابل

مراسم تکریم ومعارفه سرپرست بیمارستان آیت الله روحانی بابل

مراسم تکریم ومعارفه سرپرست بیمارستان آیت الله روحانی بابل

مراسم تکریم ومعارفه سرپرست بیمارستان آیت الله روحانی بابل

مراسم تکریم ومعارفه سرپرست بیمارستان آیت الله روحانی بابل

مراسم تکریم ومعارفه سرپرست بیمارستان آیت الله روحانی بابل

مراسم تکریم ومعارفه سرپرست بیمارستان آیت الله روحانی بابل

مراسم تکریم ومعارفه سرپرست بیمارستان آیت الله روحانی بابل

مراسم تکریم ومعارفه سرپرست بیمارستان آیت الله روحانی بابل

مراسم تکریم ومعارفه سرپرست بیمارستان آیت الله روحانی بابل

مراسم تکریم ومعارفه سرپرست بیمارستان آیت الله روحانی بابل

مراسم تکریم ومعارفه سرپرست بیمارستان آیت الله روحانی بابل

مراسم تکریم ومعارفه سرپرست بیمارستان آیت الله روحانی بابل

مراسم تکریم ومعارفه سرپرست بیمارستان آیت الله روحانی بابل

مراسم تکریم ومعارفه سرپرست بیمارستان آیت الله روحانی بابل

مراسم تکریم ومعارفه سرپرست بیمارستان آیت الله روحانی بابل

مراسم تکریم ومعارفه سرپرست بیمارستان آیت الله روحانی بابل

مراسم تکریم ومعارفه سرپرست بیمارستان آیت الله روحانی بابل

مراسم تکریم ومعارفه سرپرست بیمارستان آیت الله روحانی بابل

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت الله روحانی (ره) بابل ، مراسم تکریم و معارفه سرپرست بیمارستان آیت الله روحانی بابل با حضور دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل، مسئولین دانشگاه و بیمارستان مورخ 96/12/5 در سالن کنفرانس آموزش بیمارستان آیت الله روحانی برگزار شد.

در ادامه مراسم با اهداء لوح تقدیر از خدمات دکتر محمود صادقی رئیس سابق بیمارستان آیت الله روحانی قدردانی بعمل آمد و  دکتر شهرام سیفی به عنوان سرپرست جدید بیمارستان آیت الله روحانی بابل معرفی شد.

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد