تبریک دانش آموزان به پرستاران بیمارستان روحانی

تبریک دانش آموزان به پرستاران بیمارستان روحانی

تبریک دانش آموزان به پرستاران بیمارستان روحانی

تبریک دانش آموزان به پرستاران بیمارستان روحانی

تبریک دانش آموزان به پرستاران بیمارستان روحانی

تبریک دانش آموزان به پرستاران بیمارستان روحانی

تبریک دانش آموزان به پرستاران بیمارستان روحانی

تبریک دانش آموزان به پرستاران بیمارستان روحانی

تبریک دانش آموزان به پرستاران بیمارستان روحانی

تبریک دانش آموزان به پرستاران بیمارستان روحانی

تبریک دانش آموزان به پرستاران بیمارستان روحانی

تبریک دانش آموزان به پرستاران بیمارستان روحانی

تبریک دانش آموزان به پرستاران بیمارستان روحانی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل مدیریت و جمعی از دانش آموزان امادگی و دبستان غیر دولتی کمال دختران بمناسبت ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار روز سه شنبه 3 بهمن 96 در این بیمارستان حضور یافتند.

این عزیزان با اهدای گل و شیرینی روز پرستار را به پرستاران زحمت کش اورژانس این بیمارستان تبریک گفتند

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد