تحویل دو کانکس اهدایی بیمارستان روحانی به ۲ خانواده زلزله زده در سرپل ذهاب

تحویل دو کانکس اهدایی بیمارستان روحانی به ۲ خانواده زلزله زده در سرپل ذهاب

تحویل دو کانکس اهدایی بیمارستان روحانی به ۲ خانواده زلزله زده در سرپل ذهاب

تحویل دو کانکس اهدایی بیمارستان روحانی به ۲ خانواده زلزله زده در سرپل ذهاب

تحویل دو کانکس اهدایی بیمارستان روحانی به ۲ خانواده زلزله زده در سرپل ذهاب

تحویل دو کانکس اهدایی بیمارستان روحانی به ۲ خانواده زلزله زده در سرپل ذهاب

تحویل دو کانکس اهدایی بیمارستان روحانی به ۲ خانواده زلزله زده در سرپل ذهاب

تحویل دو کانکس اهدایی بیمارستان روحانی به ۲ خانواده زلزله زده در سرپل ذهاب

تحویل دو کانکس اهدایی بیمارستان روحانی به ۲ خانواده زلزله زده در سرپل ذهاب

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) بابل ،  یک گروه 3 نفر از پرسنل این مرکز برای دومین بار به شهرستان سرپل ذهاب اعزام شدند.

این گروه دو دو کانکس اهدایی پزشکان ، پرستاران و پرسنل بیمارستان روحانی را به ۲ خانواده زلزله زده در سرپل ذهاب تحویل دادند و دارو ها و لباس هایی که بهمراه داشتند بین اهالی شهر سرپل ذهاب و روستاهای مرکزی کوئیک توزیع نمودند

 این گروه که متشکل از خانم ها ماندانا مهرنوش وفاطمه قزوینی وآقای علی احمدزاده عالمی بودند که پس از 3 روز مأموریت به شهرستان بابل باز گشتند.

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد