تشکیل مجمع خیریه حامی بیمارستان بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)

تشکیل مجمع خیریه حامی بیمارستان بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)

تشکیل مجمع خیریه حامی بیمارستان بیمارستان آیت ا... روحانی(ره)

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل ، مجمع خیریه حامی این مرکز تشکیل گردید این جلسه با حضور ریاست و معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، مسئولین بیمارستان ، جامعه پزشکی ، جمعی از NGO و مؤسسه های خیرین فعال در سطح شهرستان شامل مجمع خیرین سلامت شهرستان بابل – بنیاد نیکوکاری سلامت بابل –خیرین مدرسه ساز بابل و ... در سالن کنفرانی این مرکز برگزار گردید. تامین نیازهای بیماران ، تامین خدمات بیمارستانی ، ساخت و ساز و تجهیز و توسعه بیمارستان ، همکاری با واحد مددکاری ، برگزاری همایش و نشست ها ،– اولویت تجهیز منابع ، برگزاری بازارچه خیریه و ... از اهداف تأسیس مؤسسه خیریه حامی بیمارستان می باشد. در ابتدای جلسه دکتر صادقی ریاست بیمارستان روحانی به جهت آشنایی اعضا با میزان فعالیت و عملکرد بیمارستان روحانی , گزارش کوتاهی از آمار مراجعه و فعالیت بیمارستان در طی یکسال اخیر ، خدمات منحصر به فرد مرکز مانند خدمات مربوط به کد 247 و 724، گسترش فعالیت بیمارستان در قسمت قلب و عروق و معوقات مربوط به سازمان های بیمه گر ارائه نمودند. آقای دکتر ربیعی ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل ضمن خوشامدگویی به اعضا ، اهمیت معاونت اجتماعی در شکل گیری مؤسسات خیریه را برشمردند و تاکید نمودند در امر سلامت و پژوهش ، باید فرهنگ سازی شود. در پایان این جلسه با برگزاری انتخابات دکتر صادقی , آقای دکتر ساروی , بزرگی , دکتر خانپور , دکتر وفایی , دکتر عابدی و دکتر شهابی بعنوان اعضای هیأت مدیره و مهندس هرسینی و گرجی زاده بعنوان بازرسین مشخص گردیدند.

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد