یک قل به خانه برگشت

یک قل به خانه برگشت

 

تحویل یکی از قل‌های خانواده نعمت‌پور بعد از ۷۰ روز توسط پرستاران بخش NICU

این نوزاد بدو تولد ۷۰۰ گرم و خواهرش ۶۰۰ گرم وزن داشت و امروز با یک کیلو و پانصد گرم ترخیص شد 

خواهرِ معصومه همچنان مهمان بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU) بیمارستان روحانی است.

مادر دوقلوها از نوشهر به علت  بارداری پر خطر و زایمان زودرس به بیمارستان روحانی بابل ارجاع داده شده بود.

روابط عمومی بیمارستان آیت‌ا.. روحانی (ره) بابل

سه‌شنبه، ۲ آبان ۹۶.

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد