مضرات وابستگی به مواد مخدر در مادران باردار

مضرات وابستگی به مواد مخدر در مادران باردار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل ، سرکارخانم دکتر زینت السادات بوذری متخصص زنان و زایمان این مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت : اعتیاد یا وابستگی به مواد مخدر به عنوان یک آسیب اجتماعی هزینه‌های سنگینی را به دنبال دارد.

دکتر بوذری گفت: وابستگی به مواد مخدر در زنان باردار مشکلی پیچیده بوده وعلل سوء مصرف مواد در زنان باردار بسیار متنوع بوده که عوامل متعددي در آن نقش دارند .

وی با اشاره به اینکه وابستگی و سوءمصرف مواد در زنان روندي رو به رشد دارد ، اضافه کرد : بر اساس داده های سازمان بهداشت جهانی 5-10٪ از زنان در دوران بارداری مواد مخدر مصرف می کنند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل اضافه کرد: زنان باردار مصرف کننده مواد در معرض خطر بالاي سوء تغذیه بوده و اغلب  ازمراقبتهای بارداري کافی  بهره مند نمی گیرند .

وی گفت: اعتیاد به مواد نه تنها براي سلامت مادر مضّر است، بلکه سلامت جنین و نوزاد را نیز تحت تأثیر قرار میدهد، بطوریکه مصرف مواد مخدر حین بارداری باعث سقط خودبخودي ، پارگی زودرس پرده ها ،  نارسی جنین ، کاهش وزن زمان تولد ، عقب افتادن رشد داخل رحمی،  مرگ نوزاد ، نمره اپگار پایین ، سندرم دیسترس تنفسی خونریزي داخل جمجمه اي، خفگی نوزادي، آسپیراسیون مکونیوم، کوریوآمنیونیت، ترومبوفلبیت ، نارسایی جفت، جدا شدن زودرس جفت ، مسمومیت حاملگی وخونریزي بعد از زایمان میشود.

متخصص زنان و زایمان بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل ادامه داد : این مادران معمولا براي انجام مراقبتهاي بارداري مراجعه نمی کنند بنابراین برخی مشکلات و عوارض مامایی در آنان شناسایی نمی شود.

این متخصص افزود: افراد وابسته به مواد، نسبت به داروهاي درمانی تحمل دارند و آستانه درد آنها نسبت به افراد غیر معتاد پائین تر می باشد لذا در صورت نیاز به سزارین بخصوص در مواردي که مادر دچار علائم محرومیت شده باشد باید مقدار بیشتري از داروهاي مورد نیاز به بیمار تزریق شود که یکی از اثرات آن تضعیف سیستم تنفسی جنین و نوزاد است.

وی ادامه داد: مصرف مواد مخدر(به خصوص مواد افیونی) باعث اختلال در حرکات دستگاه گوارش و تاًخیر در تخلیه معده میشود و چون حاملگی هم اثر مشابه را دارد در نتیجه مجموع این دو عامل احتمال آسپیراسیون را در طی بیهوشی عمومی افزایش می دهند.

دکتر بوذری گفت: غربالگري  موثرترین روش براي شناسایی به موقع افراد در معرض خطر ناشی از مشکلات سوءمصرف مواد، به شمار میرود.

وی اضافه کرد: غربالگري و آموزش زنان باردار باعث بالا رفتن میزان آگاهی ایشان از خطرات ناشی از سوءمصرف مواد میشود و ممکن است از احتمال سوءمصرف مواد در حاملگیهاي بعدي جلوگیري کند.

متخصص زنان و زایمان بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل در پایان گفت : به طور ایده آل، زنان وابسته به مواد در سنین باروري باید قبل از باردار شدن تحت درمان اعتیاد قرار گیرند، ولی مراقبتهاي ویژه سوءمصرف مواد در بارداري، در هر زمانی که مادر براي مراقبت بارداري یا حتی انجام زایمان مراجعه میکند براي مادر و نوزاد مفید است و از بروز بسیاري از عوارض سوءمصرف مواد در هر دوي آنها پیشگیري میکند.

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد