افتتاح اتاق بازی در بیمارستان روحانی بابل با اسباب بازی های نذری

افتتاح اتاق بازی در بیمارستان روحانی بابل با اسباب بازی های نذری

افتتاح اتاق بازی در بیمارستان روحانی بابل با اسباب بازی های نذری

افتتاح اتاق بازی در بیمارستان روحانی بابل با اسباب بازی های نذری

افتتاح اتاق بازی در بیمارستان روحانی بابل با اسباب بازی های نذری

افتتاح اتاق بازی در بیمارستان روحانی بابل با اسباب بازی های نذری

افتتاح اتاق بازی در بیمارستان روحانی بابل با اسباب بازی های نذری

افتتاح اتاق بازی در بیمارستان روحانی بابل با اسباب بازی های نذری

افتتاح اتاق بازی در بیمارستان روحانی بابل با اسباب بازی های نذری

افتتاح اتاق بازی در بیمارستان روحانی بابل با اسباب بازی های نذری

افتتاح اتاق بازی در بیمارستان روحانی بابل با اسباب بازی های نذری

افتتاح اتاق بازی در بیمارستان روحانی بابل با اسباب بازی های نذری

افتتاح اتاق بازی در بیمارستان روحانی بابل با اسباب بازی های نذری

افتتاح اتاق بازی در بیمارستان روحانی بابل با اسباب بازی های نذری

افتتاح اتاق بازی در بیمارستان روحانی بابل با اسباب بازی های نذری

افتتاح اتاق بازی در بیمارستان روحانی بابل با اسباب بازی های نذری

افتتاح اتاق بازی در بیمارستان روحانی بابل با اسباب بازی های نذری

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل ، دکتر محمود صادقی رییس این مرکز از افتتاح اتاق بازی بخش قلب اطفال با مشارکت مردم عزیز خبر داد.

دکتر صادقی گفت: طرح نذر اسباب بازی برای بخش قلب اطفال از تاریخ 8 آبان بمدت یک هفته برگزار شد که مورد استقبال چشمگیر همشهریان و هم استانی های عزیز و مهربان قرار گرفت بطوری که حجم زیادی از هدایای مردمی برای کودکان و بیماران قلب اطفال جمع آوری است.

 

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد