جوابیه فیلم منشتر شده در فضای مجازی با موضوع خارج نکردن شیت شریان در بیمارستان روحانی

جوابیه فیلم منشتر شده در فضای مجازی با موضوع خارج نکردن شیت شریان در بیمارستان روحانی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان روحانی (ره) بابل ، دکتر شهرام سیفی ریاست این مرکز درباره  اظهارات خلاف واقع در فیلم منتشر شده در فضای مجازی پاسخ داد.

جهت شفاف سازی و تحلیل انتشار فیلم کوتاه گرفته شده توسط همراه یکی از بیماران بیمارستان آیت الله روحانی بابل که در فضای مجازی منتشر و سبب تشویش و نگرانی اذهان عمومی گردید ذکر نکاتی مهم و حقیقی ضروری است:

بیمار ذکر شده جناب آقای مرتضی ح ق بعد از انجام  آنژیوپلاستی نیاز به خروج شیت شریانی از محل مورد نظر داشته است که خروج این شیت مستلزم وجود شرایط  و زمان خاص بوده است.

این بدین معناست که بدلیل دریافت داروهای رقیق کننده خون شیت شریانی باید حداقل با فاصله زمانی 3 تا 4  ساعت بعد عمل ، آن هم در صورت عدم مشاهده خونریزی خارج شود که این زمان برای بیمار مذکور با توجه به دستور پزشک مربوطه و در نظر گرفتن شرایط بیمار ، حداقل زمان  ساعت 9:30 شب در پرونده درج  شده بود.

همچنین به این بیمار  بدلیل بی قراری شدید داروی آرام بخش و هالو پریدول نیز تزریق شده بود.

علی رغم توضیحات پرستاران و پزشکان مبنی بر اینکه خارج کردن زود تر از موعد شیت موجب خونریزی می گردد بیمار تمکین نکرد و اصرار به خروج زودتر از زمان شیت داشت .

متاسفانه در فاصله زمانی که باید از طرف بیمار، بردباری و همکاری صورت میگرفت برخلاف  تذکرات و توصیه های پرستاری، ایشان از تخت پایین آمده و مطابق با آنچه در فیلم به وضوح دیده میشود، درون راهروی بخش دراز کشید و همراهان بیمار از شرایطی که بوجود آورده بودند، بدون هماهنگی  و با بازکردن سرم آنژیوکت و ریختن قطراتی از خون و صحنه سازی ، شروع به فیلمبرداری کردند.

بعد از توضیح مجدد شرایط بیمار به ایشان ودیگر  همراهان  پی به اشتباه خود بردند و از شرایط ایجاد شده در بخش معذرت خواهی و تعهد نمودند که تکرار نخواهد شد ولی متاسفانه علی رغم پذیرش این تعهد ، بعد از 20 روز شاهد پخش این فیلم کذب در فضای مجازی شدیم.

لازم به ذکر است انتشار چنین فیلمهای غیر واقعی موجب برداشت نادرستی از حقیقت خواهد شد و جز بروز خسارات جبران ناپذیر برای کادر درمانی نتیجه دیگری نخواهد داشت به همین منظور بیمارستان آیت ا... روحانی برای اعاده حیثیت و بیان حقیقت، و  قطع انجام این حرکت اشتباه زنجیره ای که اخیرا در فضای مجازی باب شده و نیزجهت اثبات انجام وظیفه درست پرسنل ونیروهای درمانی خود ، پیگیری های قانونی را انجام خواهد داد.

روابط عمومی بیمارستان آیت ا... روحانی(ره) بابل


گروه خبر:               تعداد