فهرست

آزمون OSCE پایان دوره گروه داخلی

آزمون OSCE پایان دوره گروه داخلی در روز پنج شنبه  مورخ ۲۴  شهریور ۱۴۰۱ در درمانگاه زنان این مرکز از ساعت ۸ صبح الی ۱۴  برگزار گردید.

 

 

         

 

 

آزمون OSCE پایان دوره گروه داخلی با همکاری دفتر توسعه آموزش بالینی و معاونت آموزشی مرکز آیت اله روحانی در 12 ایستگاه با حضور اعضای هیات علمی و ارزیابان محترم در روز پنج شنبه  مورخ 24  شهریور 1401 در درمانگاه زنان این مرکز از ساعت 8 صبح الی 14  برگزار گردید.