فهرست

کسب عنوان کتابخانه برتر

انتخاب کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی آیت اله روحانی بعنوان کتابخانه برتر مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و کسب عنوان کتابخانه برتر مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل از زحمات همکاران محترم کتابخانه این مرکز، توسط  ریاست و مدیریت محترم مرکز، سرکار خانم دکتر میرابی رئیس محترم گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه و  سرکارخانم دهقان رئیس محترم کتابخانه مرکزی تقدیر و تشکر بعمل آمد