فهرست

تجلیل از رتبه های برتر آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی رشته های بالینی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

تجلیل از نفرات رتبه های برتر آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی رشته های بالینی  و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با حضور سرپرست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر عمادی، معاونین و مدیران محترم دانشگاه و مرکز، مدیران محترم گروه های آموزشی در روز چهارشنبه مورخ 12/8/1400 در سالن همایش دکتر خالق نژاد مرکز آموزشی و درمانی آیت اله روحانی برگزار گردید.