فهرست

کارگاه توانمندسازی ویژه دستیاران تخصصی جدیدالورود

            

کارگاه توانمندسازی ویژه دستیاران تخصصی جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضور معاونین محترم آموزشی و پژوهشی و مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه، در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 24 و 25 مهر  سال جاری  در سالن عترت برگزار گردید