فهرست

دسترسی آنلاین در سامانه مدیلیب

دسترسی آنلاین به بیش از 30 هزار عنوان کتاب پزشکی، برنامه Up To Date و ژورنال های تخصصی بدون نیاز به نصب نرم افزار از طریق سامانه مدیلیب در شبکه های داخلی و خارج دانشگاه فراهم گردید