فهرست

گزارش تصویری از مراحل نصب مخزن ۳۰ تنی اکسیژن مایع در بیمارستان روحانی بابل

مخزن اکسیژن مایع کرایوژنیک با ظرفیت ۳۰ تن که با اعتبار بالغ بر ۱۸میلیارد ریال توسط دانشگاه علوم پزشکی بابل خریداری شده و در بیمارستان آیت ا... روحانی نصب گردید.