فهرست

مرکز آموزش درمانی آیت الله روحانی (ره) بابل

تاریخچه و معرفی مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی (ره) بابل

ساختمان بیمارستان شامل 8لاین (بستری-پاراکلینیک-آموزش-تاسیسات-اداری-پشتیبانی-اورژانس-خدماتی) می باشد ومجموع تختهای بیمارستان 511 تخت مصوب می باشدکه در زمینی به مساحت 40000 مترمربع وبا زیر بنای تقریبی 64000 مترمربع در دو طبقه در قسمت جنوب شرقی  دانشگاه علوم پزشکی بابل واقع می باشد این مرکز دارای بخش داخلی وجراحی،16 اتاق عمل و25 تخت ccu، 24 تخت ICU ،12تخت ICU-OH،10 تخت پست کت،16 تختNICUو نوزادان وقلب اطفال (با 5تخت CCUو7تخت بستری)وscu(6تخت) و کاشت حلزون وجراحی عروق و مغزواعصاب و... و در مانگاه تخصصی وفوق تخصصی شامل كودکان ،زنان،پوست،ریه،قلب وعروق،اعصاب وروان،غدد،مغزواعصاب،روماتولو ژی،گوارش ،هماتولوژی،عفونی،بیهوشی ،تغذیه،قلب اطفال،چشم،گوش وحلق وبینی،جراحی قلب،داخلی،ارولوژی،روان درمانی وخدمات پاراکلینیکی شامل تصویربرداری( MRI،رادیولوژی،سونوگرافی وسی تی اسکن )،آزمایشگاه، شنوایی سنجی،گفتاردرمانی ،بینایی سنجی،الکتروانسفالوگرافی،الکتروکاردیوگرافی،اکوکاردیوگرافی،تست ورزش ،شیمی درمانی،NST،اکوی قلب از راه مری،لیزرچشم،اسکن واکو چشم،آنژیوگرافی چشم،پریمتری چشم ،اسپیرومتری،الکترومیوگرافی،تست بادی باکس،تست متاکولین،برونکوسکوپی،استربوسکوپی ،کولپوسکوپی ،پاپ اسمیر،کورتاژ،آندومتر،SNA،visipeachوتزریقات و داروخانه می باشد.