فهرست

مرکز آموزش درمانی آیت الله روحانی (ره) بابل

تاریخچه و معرفی مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی (ره) بابل

مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل با ۳۷۲ تخت مصوب در تاریخ ۸۸/۳/۳ مصادف با سالروز آزادسازي خرمشهر بـا حضـور معـاون اول ریاست جمهوری جناب آقای مهندس داودی و وزیر بهداشت دکتر باقری لنکرانـی افتتـاح گردیـد که در سال ۱۳۹۶ به ۵۰۸ تخت مصوب افزایش یافت و در حال حاضر نزدیک به ۵۰۰ تخت بستری  فعال دارد. این مرکز دارای ۱۳ بخش بستری، ۱۶ اتاق عمل و ۲۴ تخت CCU، ۲۴ تخت ICU ،۱۰ تخت ICU-OH ،۲۰ تخت پست آنژیوگرافی، ۲۰ تخت NICU و نوزادان و قلب اطفال (با ۵ تخت CCU و ۷ تخت بستری)، SCU (مراقبت حاد سکته مغزی) با ۸ تخت و درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی و خدمات پاراکلینیکی  که با ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی در خدمت مراجعه کنندگان محترم می باشـد. بیمارسـتان مذکور با توجه به بکارگیری تجهیزات مدرن و منحصر به فرد و نیز پرسنل متبحر و مجرب تلاش می کند بهترین خدمات تخصصـی و فوق تخصصی را با بالاترین کیفیت به بیماران ارائه نماید و این همان رسالتی اسـت کـه بارهـا از سـوی مقـام معظـم رهبـری )مدظله العالی) و دولتمردان کشورمان به آن اشاره شده است.