فهرست

تزریق واکسن کرونا به مدافعان سلامت دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، واکسن کرونا امروز به تعدادی از مدافعان سلامت دانشگاه علوم پزشکی بابل در بیمارستان آیت ا... روحانی تزریق شد.

گفتنی است واکسن اسپوتنیک V  باید به هر فرد در ۲ نوبت تزریق شود.

قابل ذکر است تمامی بیمارستان های کرونایی تحت پوشش این دانشگاه واکسن کرونا را دریافت خواهند کرد.