فهرست

برنامه آموزشی گروه عفونی

برنامه آموزشی

 

روتیشن عفونی

 

گزارش صبحگاهی

روزهای شنبه - یکشنبه - سه شنبه

با حضور اساتید و کلیه دستیاران ، کارورزان و کارآموزان

 

راند

 

همه روز بجز روزهای پنج شنبه

با حضور اساتید و دستیاران ، کارورزان و کارآموزان

کلاس یا کنفرانس های آموزشی

دستیاری: یک روز در ماه

با حضور اساتید و کلیه دستیاران

کارآموزی: شش روز در هفته

با حضور اساتید و کارآموزان

جلسات مشترک گروههای عفونی

 یا CPC

یک بار در دو ماه

با حضور اساتید و کلیه دستیاران ، کارورزان و کارآموزان

 

جلسات مرگ و میر

یک بار در دو ماه

با حضور اساتید و کلیه دستیاران

 

ژورنال کلاب

یک بار در هفته

با حضور اساتید و کلیه دستیاران ، کارورزان و کارآموزان

 

گراند

یک بار در ماه

با حضور اساتید و کلیه دستیاران ، کارورزان و کارآموزان

 

فتوکوئیز

یک بار در هفته

با حضور اساتید و کلیه دستیاران ، کارورزان و کارآموزان

 

درمانگاه

5 روز در هفته

(شنبه- یکشنبه-دوشنبه- سه شنبه- چهارشنبه)

با حضور اساتید و دستیاران ، کارورزان و کارآموزان