فهرست

تاریخچه گروه عفونی

                                                                                                           تاريخچه گروه عفونی :                                                                                                         

رشته بیماریهای عفونی و گرمسیری شاخه ای از علوم پزشکی است که به پیشگیری، تشخیص،درمان و آموزش بیماریهای ناشی از ارگانیسم های بیماری زا نظیر:انواع و اشکال مختلف باکتری ها، ویروس ها، انگل ها و قارچ ها و پریون ها در گروههای سنی مختلف می پردازد. طول رشته تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری 4 سال است.

فعالیت های آموزش پزشکی در حیطه بیماریهای عفونی از بدو تاسیس دانشکده پزشکی از سال 1362 در قالب گروه آموزش داخلی شروع شده است و فعالیت های آموزشی مربوط به کارآموزان و کارورزان در بیمارستان آموزشی شهید یحیی نژاد پی گرفته شد.پذیرش دستیاران عفونی از سال 1389 بوده است.

گروه بیماریهای عفونی رسماً بصورت یک گروه آموزشی مستقل از سال 1372 در دانشگاه علوم پزشکی بابل شروع به فعالیت کرده است.تعداد اعضاء هیئت علمی در گروه آموزشی بیماریهای عفونی 7 نفر می باشد، شامل یک استاد و چهار استادیار و دو دانشیار بصورت تمام وقت هستند. دوره آموزشی بیماری های عفونی برای دانشجویان کارآموز و کارورز یک ماهه می باشد.

واحدهای آموزشی گروه عفونی در بیمارستان  آیت الله روحانی و بیمارستان شهید یحیی نژاد واقع شده است. بیمارستان آیت الله روحانی شامل:30 تخت فعال و درمانگاه عفونی شامل یک اتاق می باشد.

یک واحد درمانگاه با امکانات : اتوسکوپ، فشارسنج، گوشی معاینه، چراغ قوه، ترمومتر

بیمارستان شهید یحیی نژاد شامل:14 تخت فعال

همچنین واحد  HIVوبیماریهای مقاربتی مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری بابل تحت نظارت اساتید این گروه به امر مراقبت و درمان این بیماران می پردازد و یک مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری نیز در محل دانشکده پزشکی در حال بهره برداری می باشد.

دوره آموزشی بیماریهای عفونی برای دانشجویان استاجر و کارورز یک ماهه می باشد. از بدو تأسیس دانشگاه تا کنون در 16 دوره فارغ التحصیل رشته پزشکی عمومی به جامعه تحویل داده است.

 

                                                                                             بيانيه رسالت (Mission statement):                                                                                       

 رشته تخصصي بیماریهای عفونی و گرمسیری ماموريت دارد، در راستاي تحقق اهداف و رسالت دانشگاه علوم پرشکی بابل در جهت ارتقاء مستمر کیفیت خدمات در حیطه های مختلف آموزشی، پژوهشی، درمانی و بهداشتی تلاش نماید.ا ین گروه با آموزش دانشجویان رشته پزشکی و انتقال دانش و تجربیات لازم در زمینه بیماریهای عفونی به آنها به تربیت پزشکان عمومی توانمند با دانش بالا و کارآمد در زمینه ارائه خدمات درمانی بهداشتی به جامعه می پردازدو همچنین با آموزش دستیاران رشته عفونی و انتقال دانش و تجربیات لازم در زمینه بیماری های عفونی به آنها به تربیت پزشکان متخصص توانمند با دانش بالا و کارآمد در زمینه ارائه خدمات درمانی بهداشتی به جامعه می پردازد. از طرفی گروه با ارائه خدمات بهداشتی به جامعه از طریق برگزاری برنامه های آموزشی و ارائه راهکارهای مناسب در زمینه پیشگیری از بیماریهای واگیر در امر پیشگیری از بیماریها تلاش نموده و با اقدامات تشخیصی،درمانی و آموزش بیماران در امر ارتقاء سلامت جامعه گام برداشته و نیازهای درمانی مردم را پاسخ می گوید. گروه با استفاده از دانش و تجربیات متخصصین عفونی و بهره جویی از دانش و تجربیات سایر تخصص های بالینی و علوم پایه به ویژه علوم آزمایشگاهی، میکروبیولوژی، پاتولوژی، ایمنولوژی و انگل شناسی در برآورده کردن نیازهای آموزشی ،پژوهشی اعضاء و امر تشخیص و درمان بیماران تلاش می کند. گروه با تولید و نشر علم با استفاده از منابع و فن آوری روزآمد زمینه لازم برای مطالعه و تحقیق در رشته بیماریهای عفونی را جهت کلیه اعضاء هیات علمی و دانشجویان علاقمند فراهم ساخته و از طریق رویکرد به مطالعه و تحقیق و شرکت در سمینارها و کارگاه های آموزشی و فرصتهای مطالعاتی ارتقاء سطح علمی و توانمندی اعضاء هیات علمی گروه را خواهان است.

                                                                                            چشم انداز (Vision statement):                                                                                  

ما برآنيم تا طی 5 سال آينده با پياده سازي استانداردهاي پايه دوره پزشكي عمومي وتخصصی در برنامه آموزش پزشكي عمومي وتخصصی رشته عفونی و گرمسیری، در تحقق اهداف برنامه پزشكي عمومي وتخصصی دانشكده پزشكي، كه همانا تربيت پزشكان 5 ستاره (مطابق با استانداردهاي ملي و جهاني) است، جايگاه ممتازي داشته باشيم.

 

 

                                                                                       بیمارستان آیت ا... روحانی                                                                                        

  • 30  تخت فعال بخش عفونی
  • یک واحد درمانگاه عفونی

 

                                                                                    بیمارستان شهید یحیی نژاد                                                                                         

  • 13 تخت فعال بخش عفونی
  • یک واحد درمانگاه عفونی