فهرست

تاریخچه گروه ENT

                                                                                                                  تاريخچه گروهENT                                                                                                                      

فعالیتهای آموزش پزشکی در حیطه بیماری های گوش و حلق و بینی از بدو تاسیس دانشکده پزشکی در سال 1364 در قالب گروه آموزشی ENT شروع شده است ، و فعالیتهای آموزشی مربوط به کارآموزان و کارورزان در بیمارستان آموزشی شهید بهشتی پی گرفته شد و از سال 1388 همزمان با تاسیس مرکز آموزشی درمانی آیت ا... روحانی به این مرکز منتقل شد و کار خود را ادامه داد. در حال حاضر تعداد اعضاء هیئت علمی در گروه آموزشی گوش و حلق و بینی 2 نفر بوده که شامل یک استاد و یک استادیار می باشد. و 6 نفر اعضای درمانی گروه می باشد .  دوره آموزشی بیماریهای گوش برای دانشجویان کارآموز و کارورز یک ماهه می باشد.  

                                                                                                         بيانيه رسالت (Mission statement):                                                                                  

 رشته تخصصی گوش و حلق و بینی ماموریت دارد ؛ در راستای اهداف برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی با ایجاد شرایط مطلوب برای یادگیری و کسب مهارتهای لازم برای دانشجویان پزشکی که بتوانند در آینده پزشکانی متعهد ، توانمند ، مسئولیت پذیر و حساس به سلامت افراد و جامعه در حوزه رشته بیماری های گوش وحلق و بینی تربیت نماییم که بتوانند صلاحیت های خود را ( دانش ، مهارت ، نگرش ) در زمینه های پیشگیری ، غربالگری ، تشخیصی ، درمانی ، آموزشی ، مشاوره ای و مدیریتی در اختیار افراد جامعه قرار دهند و در راستای حفظ واعتلای سلامت جامعه تلاش نمایند . ما برآنیم تا در آینده ای نه چندان دور استانداردهای پایه دوره پزشکی عمومی را عملی و اجرا نموده و پزشکان حاذق مطابق با استانداردهای ملی وجهانی داشته باشیم

                                                                                                           چشم انداز (Vision statement):                                                                                      

ما برآنيم تا طی 5 سال آينده با پياده سازي استانداردهاي پايه دوره پزشكي عمومي وتخصصی در برنامه آموزش پزشكي ، در تحقق اهداف برنامه پزشكي عمومي دانشكده پزشكي، كه همانا تربيت پزشكان 5 ستاره (مطابق با استانداردهاي ملي و جهاني) است، جايگاه ممتازي داشته باشيم.

                                                                           بیمارستان آیت ا... روحانی                                                                             

  • دارای 30  تخت بخش ENT
  • یک واحد درمانگاه ENT  در کلنیک امید
  • 1  اتاق عمل جراحی ENT  در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... روحانی
  • درمانگاه آموزشی درمانی کوکلئار ایمپلنت گفتار درمانی شنوایی سنجی .

 

دکتر کیوان کیاکجوری

مدیر گروه ENT