فهرست

تاریخچه گروه چشم

                                                                                                             تاريخچه گروه چشم                                                                                                                     

فعالیتهای آموزش پزشکی در حیطه بیماری های چشم از بدو تاسیس دانشکده پزشکی در سال 1364 در قالب گروه آموزشی چشم شروع شده است و فعالیتهای آموزشی مربوط به کارآموزان و کارورزان را در بیمارستان آموزشی شهید بهشتی به عهده گرفته است. در حال حاضر اعضای گروه چشم 9 نفر می باشند که  یک دانشیار و 3 استادیار عضو هیات علمی می باشند و بقیه ی اعضای گروه به صورت قراردادی و per case  حضور دارند . ما برآنیم تا در آینده ای نه چندان دور استانداردهای پایه دوره پزشکی عمومی را عملی و اجرا نموده و پزشکان حاذق مطابق با استانداردهای ملی وجهانی داشته باشیم.

آموزش دوره پزشكي عمومي (كارآموزي و كارورزي بالینی) و آموزش قبل از بيمارستان ( شرح حال و معاینه فیزیکی 1 و 2  بيماريهاي چشم بصورت عملی و تئوری و فیزیوپاتولوژی چشم بصورت عملی و تئوری  ) را نيز به عهده دارند.

 

                                                                                                    بيانيه رسالت (Mission statement):                                                                                  

 رشته تخصصی چشم ماموریت دارد؛ در راستای اهداف برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی با ایجاد شرایط مطلوب برای یادگیری و کسب مهارتهای لازم برای دانشجویان؛ پزشکانی متعهد، توانمند، مسئولیت پذیر و حساس به سلامت افراد و جامعه در حوزه رشته بیماری های چشم تربیت کند که صلاحیت های خود را ( دانش ، مهارت ، نگرش ) در زمینه های پیشگیری، غربالگری، تشخیصی، درمانی، آموزشی، مشاوره ای و مدیریتی در اختیار افراد وجامعه قرار دهند.

 

                                                                                                     چشم انداز (Vision statement)                                                                                        :

ما برآنيم تا طی 5 سال آينده با پياده سازي استانداردهاي پايه دوره پزشكي عمومي وتخصصی در برنامه آموزش پزشكي عمومي وتخصصی رشته چشم، در تحقق اهداف برنامه پزشكي عمومي دانشكده پزشكي، كه همانا تربيت پزشكان 5 ستاره (مطابق با استانداردهاي ملي و جهاني) است، جايگاه ممتازي داشته باشيم.

 

                                                                            بیمارستان آیت ا... روحانی                                                                              

  • 17  تخت بخش چشم در مرکز آموزشی درمانی میناگر
  • یک واحد درمانگاه چشم  در کلینیک امید
  • یک واحد درمانگاه لیزر در کلینیک امید
  • 2  اتاق عمل جراحی چشم در مرکز آموزشی درمانی میناگر

 

 

 

دکتر سید احمد رسولی نژاد

مدیر گروه چشم