فهرست

تاریخچه گروه زنان

تاريخچه گروه گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی بابل:

گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی بابل به صورت مستقل ازسال1364  در دانشگاه علوم پزشکی بابل شروع به فعالیت نموده است و اولین گروه دستیاری در سال1371 پذیرش شد.

بخش های زنان آموزشی ازسال1364 الی 1388 دربیمارستان شهید یحیی نژاد فعال بوده  وبعدازاین تاریخ به بیمارستان آیت ال... روحانی منتقل شد. درحال حاضر واحدهای آموزشی گروه زنان و زایمان در بیمارستانهای آیت اله روحانی و فاطمه الزهرا(س ) واقع شده است .بیمارستان روحانی شامل :  30 تخت بخش الکتیووبیماران باردار پرخطر ، 29 تخت بخش مامایی ویک اتاق اموزش شیردهی شیردهی ودرزایشگاه 4تاLDR  و3تخت زایمان و3تخت Postpartumو1تخت زایمان فیزیولوژیک و 3 اتاق عمل ، واحد درمانگاه تخصصی وفوق تخصصی زنان شامل7اتاق می باشد .مرکز آموزشی درمانی باروری و ناباروری فاطمه الزهرا (س)

مرکز تحقیقات بهداشت باروری ناباروری  فاطمه الزهرا (س) :

- بخش نازائی درمانگاه مشاوره بیماران نازایی ،سقط مکرر وPCOS -   IVF , ICSI , IUI اتاق عمل Laparoscopy Hysteroscopy    

بیمارستان آیت الله روحانی :بخش مامایی و حاملگی پرخطر بخش جراحی الکتیو بخش سزارین وبعداززایمان اتاق سونوگرافی پری ناتالوژی(اتاق آمنیوسنتز-CVS) زایشگاه درمانگاه زنان  (درمانگاه فوق تخصصی انکولوژی زنان-وبیماریهای کف لگن-پری ناتالوژی-منوپوز-کلاس آموزش زایمان فیزیولوژیک)بخش اورژانس زنان اتاق عمل زنان آموزش زنان

تعداد اعضای هیئت علمی در گروه زنان و زایمان چهار نفر استاد دو نفر دانشیاریک نفر استادیارمی باشد که مشغول به کار می باشند

 اعضای گروه زنان سابقه بین 5تا28 سال را دارند.

تاکنون 148 دستیار از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند که 95 نفر در امتحان دانشنامه پذیرفته شده اند.

گروه زنان و زایمان طی سه سال تحصیلی متوالی 88-87 و 89-88 و90-89 گروه آموزشی برتر در جشنواره مطهری شده است.

بيانيه رسالت (Mission statement):

 رشته تخصصي زنان و زایمان ماموريت دارد، در راستاي اهداف برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي وتخصصی زنان و زایمان با ايجاد شرايط مطلوب براي يادگيري وكسب مهارت هاي لازم براي دانشجويان؛ پزشكاني متعهد، توانمند، مسئوليت پذير و حساس به سلامت افراد و جامعه در حوزه رشته زنان و زایمان تربيت كند، كه صلاحيت هاي خود را (دانش، مهارت و نگرش) در زمينه هاي  پيشگيري، غربالگري، تشخيصي، درماني، آموزشي، مشاوره اي و مديريتي دراختيار افراد و جامعه قرار دهند، سلامت محور باشند و در راستاي حفظ و اعتلاي سلامت جامعه تلاش كنند.

چشم انداز (Vision statement):

ما برآنيم تا طی 5 سال آينده با پياده سازي استانداردهاي پايه دوره پزشكي عمومي وتخصصی در برنامه آموزش پزشكي عمومي وتخصصی رشته قلب وعروق، در تحقق اهداف برنامه پزشكي عمومي وتخصصی دانشكده پزشكي، كه همانا تربيت پزشكان 5 ستاره (مطابق با استانداردهاي ملي و جهاني) است، جايگاه ممتازي داشته باشيم.

مرکز آموزشی درمانی آیت ا... روحانی :

بخش مامایی و حاملگی پرخطر

بخش جراحی الکتیو

بخش سزارین وبعداززایمان

اتاق سونوگرافی پری ناتالوژی(اتاق آمنیوسنتز-CVS)

زایشگاه

درمانگاه زنان(درمانگاه فوق تخصصی انکولوژی زنان-وبیماریهای کف لگن-پری ناتالوژی-منوپوز-کلاس آموزش زایمان فیزیولوژیک)    

 بخش اورژانس زنان    

 اتاق عمل زنان   

 آموزش زنان

مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری فاطمه الزهراء (س) :

- بخش نازائی –   درمانگاه مشاوره بیماران نازایی ،سقط مکرر وPCOS -   IVF , ICSI , IUI اتاق عمل Laparoscopy Hysteroscopy    

 

دکتر شهناز برات

مدیر گروه زنان و زایمان دانشگاه