فهرست

برنامه درسی گروه مغز واعصاب

برنامه آموزشی

بخش مغز و اعصاب

گزارش صبحگاهی

روزهای شنبه- دوشنبه- چهارشنبه با حضور استاد، دستیاران، کارورزان و کارآموزان

 

راند

گراندراند

مشترک با گروه داخلی

کلاس یا کنفرانس های آموزشی

-روزهای یکشنبه- سه شنبه پنجشنبه کنفرانس آموزشی با حضور حضور استاد، دستیاران، کارورزان و کارآموزان

-روزهای شنبه تا پنجشنبه کلاس آموزشی با حضور اساتید، دستیاران، کارورزان و کارآموزان

 

جلسات مرگ و میر

حضور در جلسات مرگ و میر در صورت داشتن مورد

 

ژورنال کلاب

دو روز در ماه با حضور استاد، دستیاران، کارورزان وکارآموزان

 

درمانگاه

 

 

تومور بورد