فهرست

تاریخچه گروه پاتولوژی

تاريخچه گروه پاتولوژی :

آزمایشگاه بعنوان یکی از ارکان اساسی علم پزشکی بوده و موفقیت دیگر واحدهای بهداشتی درمانی در امور محوله بطور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به آزمایشگاههای تشخیص طبی است .

امروزه با پیشرفت علم پزشکی و بیماریهای نوظهور اهمییت آزمایشگاهها بیش از پیش شده که اگر آزمایشگاه نباشد هر ساله هزاران نفر به بیماریهای مادرزادی و مختلف پا به عرصه حیات خواهند گذاشت و در صورت عدم تشخیص سریع و بموقع در زمینه بیماریهای واگیر و غیر واگیر جامعه دچار بحران می گردد .

در همین راستا آزمایشگاه این مرکز( بیمارستان آیت اله روحانی )  با مساحت 980 متر مربع و با بخشهای هماتولوژی بیوشیمی خون مایعات بدن سرولوژی میکروب شناسی و بانک خون از خرداد 1388 آغاز به فعالیت نمود .

مدیریت آزمایشگاه با توجه به رسالت و اهداف و استراتژی و خط مشی سازمان و پیاده سازی برنامه حاکمیت خدمات بالینی بهداشتی و برنامه طرح سلامت ملی بر آن است که تمام فرایندهای خود را بر اساس استاندارد روز دنیا با کیفیت عالی به  بیماران و مددجویان خود ارائه نماید .

بيانيه رسالت (Mission statement):

 رشته تخصصي پاتولوژی ماموريت دارد، در راستاي اهداف برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي وتخصصی پاتولوژی با ايجاد شرايط مطلوب براي يادگيري وكسب مهارت هاي لازم براي دانشجويان؛ پزشكاني متعهد، توانمند، مسئوليت پذير و حساس به سلامت افراد و جامعه در حوزه رشته پاتولوژی تربيت كند، كه صلاحيت هاي خود را (دانش، مهارت و نگرش) در زمينه هاي  پيشگيري، غربالگري، تشخيصي، درماني، آموزشي، مشاوره اي و مديريتي دراختيار افراد و جامعه قرار دهند، سلامت محور باشند و در راستاي حفظ و اعتلاي سلامت جامعه تلاش كنند.

چشم انداز (Vision statement):

ما برآنيم تا طی 5 سال آينده با پياده سازي استانداردهاي پايه دوره پزشكي عمومي وتخصصی در برنامه آموزش پزشكي عمومي وتخصصی رشته بیهوشی، در تحقق اهداف برنامه پزشكي عمومي وتخصصی دانشكده پزشكي، كه همانا تربيت پزشكان 5 ستاره (مطابق با استانداردهاي ملي و جهاني) است، جايگاه ممتازي داشته باشيم.

 

 

 

                                     بیمارستان آیت ا... روحانی                                

  • بخش سرجیکال
  • بخش کلینیکال

                                    بیمارستان شهید بهشتی                                  

      بخش سرجیکال

      بخش کلینیکال

 

                          بیمارستان شهید یحیی نژاد                                     

       بخش سرجیکال

  •    بخش کلینیکال