فهرست

برنامه آموزشی گروه قلب

برنامه آموزشی

روتیشن قلب

 

گزارش صبحگاهی

دو روز در هفته (شنبه ها و سه شنبه ها)

با حضور اساتید و کلیه دستیاران ، کارورزان و کارآموزان

 

راند

 

5 روز در هفته

(شنبه- یکشنبه- دوشنبه- سه شنبه- چهارشنبه)

با حضور اساتید و دستیاران ، کارورزان و کارآموزان

کلاس یا کنفرانس های آموزشی

دستیاری: 5 روز در هفته

با حضور اساتید و کلیه دستیاران

کارآموزی: دو بار در هفته

با حضور اساتید و یا دستیاران، و کارآموزان

جلسات مشترک گروههای قلبی

 یا CPC

یک بار در ماه

با حضور اساتید و کلیه دستیاران ، کارورزان و کارآموزان

(و اساتید قلب اطفال، جراحی قلب، جراح عروق و بیهوشی قلب)

 

جلسات مرگ و میر

یک بار در دو ماه

با حضور اساتید و کلیه دستیاران ، کارورزان و کارآموزان

 

ژورنال کلاب

یک بار در ماه

با حضور اساتید و کلیه دستیاران ، کارورزان و کارآموزان

 

درمانگاه

4 روز در هفته

(شنبه- دوشنبه- سه شنبه- چهارشنبه)

با حضور اساتید و دستیاران ، کارورزان و کارآموزان

 

       

  

                                                       دفتر گروه قلب و عروق