فهرست

برنامه آموزشی گروه بیهوشی

برنامه آموزشی

بیمارستان آیت اله روحانی و شهید بهشتی

گزارش صبحگاهی

4 روز در هفته ( دو روز بیمارستان شهید بهشتی صبح های یکشنبه و سه شنبه دو روز بیمارستان روحانی روزهای شنبه و چهارشنبه )

راند و گراندراند

2 روز در هفته 

یک روز ICU بیمارستان بهشتی و یک روز  ICU بیمارستان روحانی

کلاس یا کنفرانس های آموزشی

 

2 روز در هفته ( روزهای سه شنبه ساعت 7/5 الی 5/8 صبح کنفرانس رزیدنتی و بصورت وبینار روزهای پنجشنبه کنفرانس توسط اتند می باشد )

 

جلسات مرگ و میر

بصورت کیس ریپورت و مریضهای سخت و مشکل دار بصورت یک هفته در میان روزهای پنجشنبه بعد از کلاس اتندی برگزار می شود

 

ژورنال کلاب

به صورت یک هفته در میان روزهای پنجشنبه  بعد از کنفرانس اتندی بصورت یک هفته در میان برگزار می شود

 

درمانگاه

 

به صورت درمانگاه Pain و درمانگاه پره آپ 

درمانگاه pain یک روز در بیمارستان بهشتی و یک روز بیمارستان روحانی

درمانگاه پره آپ در بیمارستان روحانی برقرار است

تومور بورد

 

----

 

 

                                                 دفتر گروه بیهوشی