فهرست

امکانات

آموزش و یادگیری بخش مهمی از زندگی هر انسان است و همه انسان ها در طول زندگانی خود تحت تعلیم و آموزش قرار می گیرند. به لحاظ اینکه فضا و محیطی که در آن به امر آموزش و یادگیری پرداخته می شود تاثیر بسیار مهمی در امر یادگیری دارد دقت در طراحی و ساخت این فضاها باید مورد توجه معماران و برنامه ریزان کشوری قرار گیرد و طراحی اینگونه فضاها به نحو احسن انجام شود.

فضاهای آموزشی و اداری:

کلاس های درس، سالن سخنرانی، سالن همایش، کتابخانه و سایت، اتاق مهارتهای بالینی،  اتاق جلسات، اتاق سمعی بصری، دفتر توسعه تحقیقات بالینی، دفتر EDO، دفتر گروه های آموزشی و دفتر مدیران

الف) کلاس های درس

 شکل استاندارد کلاس های درس به شکل مربع مستطیل است که ابعاد آنها با توجه به نوع درس و مقطع آموزشی افراد استفاده کننده متفاوت می شود اساتید و دانشجویان می توانند با لب تاب و تبلت شخصی از اینترنت استفاده نمایند . امکانات سمعی بصری جدید چون ویدئو پروژکتور HD ، رایانه متصل به اینترنت و پکس، نگاتوسکوپ،‌ سیستم صوتی wireless ، سیستم سرمایشی و گرمایشی  مکان مناسبی برای برگزاریبرنامه های چون،‌کارگاههای آموزشی ، گراند راند ، ژورنال کلاب ، مورنینگ مشترک و نظایر آن است

ب- سالن سخنرانی

واحد آموزش مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی  دارای دو سالن سخنرانی با ظرفیت  30 نفر به مساحت 60 متر مربع  و سالن عترت با ظرفیت  65 نفر در مساحت 230 متر مربع با امکانات و تجهیزات به روز و امکانات ضبط برنامه، سیستم آموزش مجازی و اتصال به اینترنت می باشد

ج-سالن همایش دکتر خالق نژاد

سالن همایش این مرکز در مساحتی حدود 400 متر مربع با ظرفیت 272 نفر و امکانات سمعی بصری پیشرفته  در قسمت شمال واحد آموزش مکان مناسبی برای برگزاری کنفرانس ها، ‌سمینار ها و همایش های مختلف با سابقه برگزاری همایشهای ملی در سطح دانشگاهی می باشد.

د- بخش  اداری

بخش اداری این واحد شامل دفتر گروههای مختلف آموزشی ازجمله قلب، ‌داخلی، ‌زنان و زایمان، ‌بیهوشی و...

با امکانات به روز و تجهیزات کامپیوتری امکان اتصال به سیستم HIS و پکس مرکز بوده تا اساتید در این واحد و سایر قسمتهای درمانی امکان دسترسی به اطلاعات مورد نیاز بیماران و بخشهای بستری  را داشته باشند و همچنین واحدEDO  و توسعه تحقیقات بالینی می باشد.