فهرست

معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان

واحد معاونت آموزشی و پژوهشی در ضلع شمالی بیمارستان قرار گرفته است کـه شامل: دفتر معاونت آموزشی، EDO و دفاتر گروههای مختلف آموزشی، کتابخانه، سایت و واحد توسعه تحقیقات بـالینی، کلاسـهاي آموزشـی، سـالن کنفرانس عترت، سالن همایش دکتر خالق نژاد طبری، اتاق استراحت اسـاتید، خوابگاه پزشک مقیم و دستیاران قرار دارد.

اين مركز آموزش دستياران فوق تخصصي در رشته‌هاي « گوارش»، « مراقبت های ویژه بزرگسالان»، « طب نوزادی و پیرامون تولد» و  آموزش دستياران در رشته‌هاي تخصصي «داخلي»، «قلب»، «بيهوشي»‌،‌‌ ‌»پاتولوژي»،‌ «عفونی»، «مغز و اعصاب» ،«زنان زایمان»، «رادیولوژی»، «جراحی»، «جراحی مغز و اعصاب »، «نوزادان» و «روانپزشکی » را بر عهده دارد و همچنین  کارآموزان و كارورزان در دوره‌هاي داخلي، زنان، قلب، گوش و حلق و بینی، چشم، عفونی، مغز و اعصاب، جراحی  و  طب اورژانس در حال آموزش می باشند.

اهم فعالیتهای معاونت آموزشی و پژوهشی  به شرح ذیل است:

  • مکاتبات اداري اعضاي هيئت علمی و فراگیران
  • ارزشيابي يک ساله اعضاي هيئت علمي توسط مدیران گروه، معاونت آموزشي و پژوهشی  و ارسال نتيجه آن به دانشگاه جهت ترفيع ساليانه
  • نظرخواهي فراگيران در مورد اعضاي هيئت علمي
  • پیگیری  امور رفاهي فراگیران و اعضای هیئت علمی
  • تکميل مدارک طرح محروميت از مطب وتمام وقت جغرافیایی
  • بررسي پرونده و مدارك اعضاي هيئت علمي جهت ارتقاء مرتبه و ارسال آنها به دانشگاه
  • بررسي ساعات حضور و غياب  و ثبت مرخصی اعضای هيئت علمي و ارسال آن به دانشگاه
  •  آموزش دستياران فوق تخصصي، دستياران تخصصي، کارورزان، کارآموزانی كه از سوي دانشکده  پزشكي معرفي مي‌شوند.