فهرست

معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان

فعالیتهای معاونت آموزشی و پژوهشی  

اين مركز آموزش دستياران فوق تخصصي در رشته‌هاي گوارش، مراقبت های ویژه بزرگسالان،  طب نوزادی و پیرامون تولد و آموزش دستياران در رشته‌هاي تخصصي داخلي، قلب، بيهوشي،‌‌ ‌پاتولوژي،‌ عفونی، مغز و اعصاب، زنان زایمان، رادیولوژی، جراحی، جراحی مغز و اعصاب، نوزادان و روانپزشکی را بر عهده دارد و همچنین  کارآموزان و كارورزان در دوره‌هاي داخلي، زنان، قلب، گوش و حلق و بینی، چشم، عفونی، مغز و اعصاب، جراحی  و  طب اورژانس در حال آموزش می باشند.

الف: فعالیت های آموزشی

 • برنامه ‌ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزش بیمارستان
 • هدایت و نظارت بر فعالیت واحد توسعه آموزش بالینی
 • نظارت بر حسن اجرا و ارزشیابی کلیه فعالیت های آموزشی گروه های بالینی
 • نظارت بر اجرای انجام برنامه‌ها و مقررات آموزشی در بخش‌های بالینی و درمانگاه‌ها و تسهیل امور آموزشی
 • پایش مستمر عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی و برنامه ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزشی
 • برنامه ریزی در جهت ارتقاء توانمندسازی اساتید آموزشی بیمارستان در حیطه آموزش بالینی

ب: امور اعضای هیات علمی مرکز

 • نظارت بر حضور کمی و کیفی اعضای هیات علمی بالینی در بخش های آموزشی
 • نظارت بر ارائه گزارش کار و فعالیت آموزشی، درمانی و پژوهشی اعضای هیئت علمی بالینی در بخش های مختلف
 • نظارت بر رعایت موازین و اصول اخلاق حرفه ای

ب- عملکرد فراگیران:

 • کنترل و نظارت بر معرفی نامه ها ی آموزشی و معرفی آموزش گیرندگان به بخش های آموزشی بیمارستان ها
 • دریافت برنامه کارآموزی و کارورزی دانشجویان از گروه های مربوطه
 • نظارت بر برنامه ریزی کیفی آموزش در بخش های آموزشی
 • نظارت و هماهنگی بر نحوه ارزشیابی و امتحان پایان دوره و اعلام نمرات ارزشیابی کارآموزان و کارورزان
 • نظارت بر رعایت پوشش حرفه ای متناسب با محیط آموزشی
 • نظارت و تایید نمرات کارآموزی و کارورزی دانشجویان و تحویل به آموزش دانشکده

ج- تجهیزات و تکنولوژی آموزشی

 • برنامه ریزی و نظارت بر فضاهای در حال ساخت بیمارستان جهت افزایش سرانه آموزشی بیمارستان
 • برنامه ریزی جهت ارتقا کیفیت فضاهای آموزشی موجود و افزایش فضاهای آموزشی بیمارستان
 • نظارت بر تجهیز و پیگیری امور خوابگاه های دانشجویی
 • نظارت بر تجهیز و پیگیری امور کتابخانه مرکز
 • نظارت بر تجهیز و پیگری امور اطلاع رسانی  و  HIS در مرکز

د: ارتباطات

 • ارتباط مستقیم با اساتید آموزشی و فراگیران و تلاش در جهت رفع مشکلات آموزشی آنها
 • شرکت منظم در جلسات تیم مدیریت آموزش، کمیته های بیمارستانی و دانشگاهی
 • ارتباط و هماهنگی با سایر قسمت های بیمارستان از قبیل دفتر پرستاری،آزمایشگاه و..