فهرست

معرفی معاون آموزشی

 

         نام و نام خانوادگی:  دکتر محمد تقی هدایتی گودرزی                                                       

         رشته و مقطع تحصیلی:  متخصص قلب، فلوشیپ الکتروفیزیولوژی و پیس میکر

         مرتبه علمی: استادیار      

        پست الکترونیکی: drmohammadhedayati@yahoo.com 

       شماره تماس: ۳۲۲۳۸۲۸۴ ۰۱۱  (داخلی۴۱۹۶)                                                     

 

                 

                              فرآیند ملاقات با معاون آموزشی