فهرست

ICU داخلی

معرفی بخش:

این بخش در قسمت مرکزی بیمارستان شامل  18  تخت در طبقه دوم دارای یک درب ورودی می باشد که ازبهمن  سال 1389 شروع به فعالیت نموده است .

معرفی رئیس ومسئول بخش:

رئیس بخش: :آقای دكتر پرویز امری (متخصص بیهوشی فلوشیپ  icu  داخلی )

مسئول بخش :خانم حیدرنیا (کارشناس پرستاری)

 

متخصصین بیهوشی بخش:

 

  1. آقای دکتر حمیدی(متخصّص بیهوشی فلوشیپ )
  2. آقای دکتر دغمه چی ( متخصص بیهوشی )
  3. آقای دکتر حسینجانزاده (فوق تخصص مراقبت های ویژه)
  4. آقای دکتر سیفی (متخصص بیهوشی فلوشیپ )
  5. آقای دکتر اسماعیلی (متخصص بیهوشی)
  6. آقای دكتر پرویز امری (متخصص بیهوشی فلوشیپ  icu داخلی ) / 7. ابراهیم علیجانپور / 8. بهمن حسن نسب / 9. مهرافزا میر /10 فرشته نظیری / 11 حکیمه آل رضا / 12 نادیا بنی هاشم / 13 سیداحمد قاسمی / 14 نغمه نیکزاد / 15 سیدمهران علمی / 16 الهام مقدم خراسانی/ 17 مظفر ربیعی /18 محسن آباد / 19 محمدعلی روپانی / 20 مجید خاکزاد / 21 قاسم یوسف نیا پاشا / 22 سپیده سادات عمادی

 

 

 

  بیماریهای شایع بخش

دیابت  /  CVA / COPD