فهرست

CCU بزرگسال

Ccu:

معرفی بخش :

این بخش در قسمت مرکزی بیمارستان شامل 8 تخت در طبقه دوم دارای یک درب ورودی میباشد که از سال 1388 شروع به فعالیت کرد .

 

معرفی رئیس بخش و مسئول بخش:

رئیس بخش : آقای دکتر جلالی (متخصص قلب و رئیس علمی بخش )

مسئول بخش : خانم معصومه پور وطن  (کارشناس پرستاری )

 

پزشکان بخش:

دکترنغمه ضیایی/دکتر حسین حسین آبادی/ دکترمعصومه آذری جعفری/دکتر ایرج جعفری پور/ دکترمهرداد ساروی/ دکتر محمدتقی صالحی عمران/ دکترمرضیه عمادی/دکترمحمدتقی هدایتی/دکترحمیدرضا شیرزادی/دکتررقیه پورکیا/دکترفرزاد جلالی/ دکتر کامیار امین

 

 

بیماری های شایع :

 / ACS / MI / UTF / HTN  آمبولی