فهرست

هماتولوژی و روماتولوژی

معرفی بخش:

این بخش در قسمت مرکزی بیمارستان شامل 30 تخت در طبقه دوم دارای یک درب ورودی می باشد که از سال 1388 شروع به فعالیت نموده است .

 

معرفی رئیس ومسئول بخش:

رئیس بخش: دكتر وکیلی (فوق تخصص هماتولوژی و انکلوژی )

مسئول بخش :آقای زاهدیان (کارشناس پرستاری)

 

پزشکان بخش:

1. دکتر صداقت (فوق تخصص هماتولوژی )

2. دکتر بهناز یوسف قهاری  (متخصص روماتولوژی )

3. آقاي دكتر محسن وکیلی  (متخصص روماتولوژی )

4. دکتر منصور بابایی (متخصص روماتولوژی )

5. آقای دکتر نبی پور(فوق تخصص هماتولوژی )

  بیماریهای شایع بخش

هماتولوژی / لوکومی / لنفوم / مولتیپل / کانسر معده / کانسر کولون / روماتولوژی / آرتریت رماتوئید / اسکلرودرمی / واسکولیت / بهجت