فهرست

ریه و غدد

بخش ریه و غدد

معرفی بخش

این بخش در قسمت مرکزی بیمارستان شامل 30 تخت در طبقه دوم دارای یک درب ورودی می باشد که سال 1388 شروع به فعالیت نموده است .

معرفی رئیس ومسئول بخش:

رئیس بخش:آقای دكتر منادی  (فوق تخصص ریه )

مسئول بخش :خانم پورموسوی (کارشناس پرستاری)

 

پزشکان بخش:

1. :آقای دکتر منادی (فوق تخصص ریه )

2. :آقای  دکتر بیانی (فوق تخصص غدد )

3. خانم دکتر معززی (فوق تخصص غدد )

4.خانم  دکتر اصغر پور  (فوق تخصص نفرولوژی   )

5. دکتر ندا مفتاح فوق غدد /

 6. دکتر مهدی نژاد فوق ریه /

  بیماریهای شایع بخش: 

آسم / سل / برونشکتازی / دیابت / پنومونی /    COPD