فهرست

کت لب

بخش کت لب

معرفی بخش

کت لب

معرفی بخش:

این بخش در قسمت مرکزی بیمارستان شامل 1 تخت جهت انجام آنژیو گرافی و 3 تخت جهت پست کت  می باشدودر طبقه اول بیمارستان مستقرمی باشد که از شهریور سال 1389 شروع به فعالیت نموده است .

 

 

معرفی رئیس ومسئول بخش:

رئیس بخش: آقای دكتر کامیار امین  ( )

مسئول بخش :خانم حمیده حسنی (کارشناس پرستاری)

 

پزشکان بخش:  : دکترنغمه ضیایی/دکتر حسین حسین آبادی/ دکترمعصومه آذری جعفری/دکتر ایرج جعفری پور/ دکترمهرداد ساروی/ دکتر محمدتقی صالحی عمران/ دکترمرضیه عمادی/دکترمحمدتقی هدایتی/دکترحمیدرضا شیرزادی/دکتررقیه پورکیا/دکترفرزاد جلالی/ دکتر کامیار امین