فهرست

جراحی ارتوپدی

بخش جراحی ارتوپدی

معرفی بخش:

 

این بخش در قسمت   مرکزی   بیمارستان شامل  30  تخت در طبقه   اول  دارای یک درب ورودی می باشد که از   1388  شروع به فعالیت نموده است .

معرفی رئیس ومسئول بخش:

رئیس بخش:آقای دكتر  علیجانپور (متخصص جراح عمومی)

مسئول بخش :خانم معصومه واحدیان (کارشناس پرستاری)

پزشکان بخش:

  1. آقای دکتر علیجانپور (متخصص جراح عمومی )
  2. آقای دکتر نیک بخش (فوق تخصص توراکس )
  3. آقای دکتر درزی (متخصص جراح عمومی)
  4. خانم دکتر  شامخی (جراح عروق )
  5. آقای دکتر بهرامی (متخصص ارتوپدی )
  6.  آقای دکتر گنجی (متخصص ارتوپدی )
  7. آقای دکتر موعودی ( متخصص ارولوژی )